Ładowanie…

GOTOWY NA FITNESS?

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej!
Teraz jest twój czas!

Aerobik

Aerobik sportowy jest najmłodszą, czwartą dyscypliną wchodzącą w skład sportu gimnastycznego, obok gimnastyki sportowej, artystycznej i akrobatyki sportowej. Ta dziedzina ma już swoją kilkunastoletnią tradycję na świecie. Pierwsze Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie odbyły się w 1990 r. we Włoszech, a Mistrzostwa Świata w tym samym roku w USA.

     Aerobik to dyscyplina dynamiczna, wymagająca siły, wytrzymałości, skoczności i gibkości oraz bardzo dobrej koordynacji ruchowej. Swym charakterem zbliżona jest do układu ćwiczeń wolnych, które stanowią jedną z konkurencji w gimnastyce sportowej. Podobnie jak łyżwiarstwo figurowe czy akrobatyka, aerobik pełen jest złożonych technicznie figur, podskoków, kroków i obrotów oraz elementów obowiązkowych, których niedokładne wykonanie lub pominięcie ma wpływ na ocenę końcową.                  

     Wymagane i określone stopniem trudności elementy, połączone z charakterystycznymi dla aerobiku ruchami, powinny tworzyć oryginalną całość perfekcyjną pod względem techniki wykonania ruchu zgodnie z wybraną muzyką. Dynamiczny rozwój aerobiku sportowego i coraz większa jego popularność w świecie spowodowały powstanie międzynarodowych federacji promujących ten sport:

 • ANAC - Association of National Aerobic Championships
 • ANACW - Association of National Aerobic Championships Worldwide
 • FIA - Fitaerobics International Association
 • FIG - Federation Internationale de Gimnastique
 • FISAA - Federation Internationale des Sports Aerobics Amateurs
 • FISAF - Federation of International Sport Aerobics and Fitness lub Federation Internationale des Sports Aerobics et Fitness
 • IAA - International Aerobic Association
 • IAF - International Aerobic Federation
 • ICAF - International Competitive Aerobic Federation
 • NAC - National Aerobic Championship
 • USCAF - Unitetd States Competitive Aerobics Federation

     Przepisy w danych federacjach różnią się m.in. elementami zabronionymi, czasem układu itp., ale w większości z nich /a w szczególności w federacji FISAF, której przepisy obowiązują w Polsce/, układ ćwiczeń; trwający 2min +/- 5sec.;  musi zawierać:

 • 3 compulsory
 • pompki /4 bokiem do sędziów/; minimum ugięcia RR do 90 stopni, praca nóg dowolna
 • jumping jack /pajace , przodem do sędziów/; rozkrok minimum na szerokość barków, jednakowy kąt ugięcia kolan
 • wymachy /naprzemienne obu nóg, bokiem do sędziów/; minimum do poziomu
 • 4 obligatory /po jednym z każdej z 4 grup/
 • siła dynamiczna: pompki /do wyboru np. : oburącz, oburącz w szpagacie, jednorącz, oburącz triceps lub triceps zawias, jednorącz triceps lub triceps zawias, pompka 2 punkty podparcia 1R 1N itd./
 • siła statyczna: podpory /podpór z przodu w poziomce rozkrocznej, waga przodem w szpagacie, krokodyl, podpór oburącz z tyłu w poziomce rozkrocznej itd.
 • skoki: szpagatowy wykroczny z odbicia 1N, rozkroczny z poziomką, skok z 1 obrotem itd.
 • szpagaty: szpagat wykroczny, rozkroczmy, wyciągany stojąc 1N itd.
 • kroki aerobiku i ich połączenia
 • dozwolone elementy siłowe, gimnastyczne, gibkościowe bez ograniczenia ich liczby

     W Polsce zawody odbywają się na zasadach i przepisach ustalonych przez federację FISAF:

1. Wymagania dotyczące zawodów

1.1. Konkurencje startowe

Zawody w aerobiku sportowym są organizowane w czterech konkurencjach:

- indywidualnej kobiet,

- indywidualnej mężczyzn,

- par mieszanych,

- zespołów 3-osobowych mogących się składać z trzech kobiet, trzech mężczyzn, dwóch kobiet i jednego

mężczyzny lub dwóch mężczyzn i jednej kobiety.

1. 2. Program zawodów

     Wszystkie zawody organizowane przez FISAF powinny składać się z oficjalnej rozgrzewki Official warm up i co najmniej dwóch etapów - eliminacji i finału. Jeśli w którejś z konkurencji startuje mniej niż piętnastu zawodników, to po oficjalnej rozgrzewce, przeprowadza się półfinał i finał. Jeżeli zaś startuje więcej niż piętnastu, nie­zbędne jest przeprowadzenie zawodów trójstopniowych: eliminacje-ćwierćfinał, półfinał i finał.

     W przypadku, gdy w którejś z konkurencji jest zgłoszonych mniej niż sześciu zawodników, przeprowadzenie oficjalnej rozgrzewki nie jest konieczne. Wszystkie dotyczące jej wymogi będą realizowane podczas rundy wstępnej.

     Do półfinału kwalifikuje się dwunastu, a do finału sześciu zawodników lub zespołów z najwyższą punktacją.

1. 3. Oficjalna rozgrzewka Official warm tip

     Przed rozpoczęciem pierwszego etapu zawodów powinna odbyć się oficjalna rozgrzewka, obowiązkowa dla wszystkich zawodników i sędziów.

     Zawodnicy są zobowiązani dostarczyć sędziemu głównemu raport zawodnika czyli wykaz elementów obowiązkowych /compulsorów/i dowolnych /obligatorów/ w kolejności wykonywania i ze wskazaniem grupy ćwiczeń.

     W wylosowanej wcześniej kolejności, w regulaminowym stroju, natychmiast po wywołaniu, demonstrują swój układ.

     Komisja sędziowska nie przyznaje punktów, ale dokonuje wstępnej wyceny ćwiczeń. Zwraca szczególną uwagę na technikę wykonania compulsorów obligatorów, przejść i połączeń, na zgodność ruchu z muzyką, wykorzystanie pola ćwiczeń, strój oraz elementy niedozwolone.

     Po zakończeniu prezentacji sędzia główny powiadamia zawodnika o jego błędach i niezgodnościach z regulaminowymi wymogami.

1. 4. Kolejność startu zawodników

     Wylosowana przed zawodami kolejność startu obowiązuje w oficjalnej rozgrzewce, eliminacjach i półfinale. Kolejność startu w finale jest ponownie losowana.

1. 5. Pole ćwiczeń

     Powierzchnię pola ćwiczeń stanowi kwadrat o wymiarach 7 m x 7 m, wyraźnie zaznaczony linią o szerokości 5-10 cm, w kontrastowym kolorze. Jej zewnętrzna krawędź jest granicą pola ćwiczeń.

1. 6. Strój zawodników

     Zawodniczki obowiązuje strój jednoczęściowy i cieliste rajstopy. Kostium może mieć ozdobne wycięcia z przodu, z tyłu i z boków, ale musi stanowić całość, osłaniającą bieliznę i intymne części ciała.

     Zawodnicy mogą mieć stroje jedno lub dwuczęściowe, dopasowane, bez rękawów, z krótkimi nogawkami. Obuwie nie zakrywające kostki powinno mieć elastyczną środkową część podeszwy i sztywną piętkę. Powinno amortyzować wstrząsy. Niedozwolone są baletki, jazówki i tenisówki.

     Nie zezwala się na używanie olejków do ciała, rekwizytów, przyborów i biżuterii z wyjątkiem obrączek. Włosy muszą być uczesane gładko, blisko głowy.

1. 7. Błędny start Falstart

    Prawo do powtórnego wykonania układu przysługuje zawodnikowi wtedy, gdy rozpoczęcie lub kontynuacja pokazu jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od niego /np. uszkodzenie sprzętu odtwarzającego/. Jeśli okoliczności przerwania układu zależą od zawodnika, /np. upadek/, zostaje zdyskwalifikowany.

      Decyzje należą do sędziego głównego i są ostateczne.